Julkaisu

Reference

Suomalaisen lääkäriseura Duodecimin ja, Suomen Anestesiologiyhdistys ry:n asettama työryhmä. Leikkausta edeltävä arviointi. Käypä hoito -suositus. Duodecim 2008:124(11):1303-24.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansallinen.
Kieli: Englanti.

Publication data

Publication type: Original scientific article.
National.
In English.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

  • Naistentautien ja synnytysten yksikkö
    • Seppo Heinonen

University of Kuopio

  • Department of Obstetrics and Gynaecology
    • Seppo Heinonen

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Department of Obstetrics and Gynecology
    • Seppo Heinonen

Julkaisutietokanta 11.2.2009 Publications Data Base 11.2.2009