Julkaisu

Reference

Ropponen A. Experiences of learning and satisfaction with teaching of basic courses of ergonomics over Internet - the Ergonetti program. Education and Information Technologies 2008.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Teksti/tiivistelmä: http://www.springerlink.com/content/d7453235433564h6/fulltext.pdf

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.

Text/summary: http://www.springerlink.com/content/d7453235433564h6/fulltext.pdf


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 23.12.2008 Publications Data Base 23.12.2008