Julkaisu

Reference

Martikainen J. Terveystaloudellinen tutkimus osana hoitomenetelmien hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointia. Therapia 2008(3):14-17.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeli ammatill. lehdessä.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Profession-oriented article.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 28.10.2008 Publications Data Base 28.10.2008