Julkaisu

Reference

Ervasti M. Evaluation of Iron Status Using Methods on the Features of Red Blood Cells and Reticulocytes. Doctoral dissertation. 2008. Kuopio University Publications D. Medical Sciences 436. 105 p., append.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeliväitöskirja.
Kansallinen.
Kieli: Englanti.
Yliopiston omaa tuotantoa.

Publication data

Publication type: Doctoral dissertation (articles).
National.
In English.
Published by the University.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Department of Clinical Chemistry
    • Mari Ervasti

Julkaisutietokanta 3.2.2009 Publications Data Base 3.2.2009