Julkaisu

Reference

Koponen H. Somatisk uppföljning och läkemedelsbehandling av schizofrenipatienter. Tabu 2008:4:30-32.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeli ammatill. lehdessä.
Kansallinen.
Kieli: Ruotsi.

Teksti/tiivistelmä: sama kuin 200800795 suomeksi

Publication data

Publication type: Profession-oriented article.
National.
In Swedish.

Text/summary: sama kuin 200800795 suomeksi


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Department of Psychiatry
    • Hannu Koponen

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Department of Psychiatry
    • Hannu Koponen

Julkaisutietokanta 26.9.2008 Publications Data Base 26.9.2008