Julkaisu

Reference

Turunen J. Kyselytutkimus. Julkaisussa: Hämeen-Anttila K, Katajavuori N, toim. Yhteiskunnallinen lääketutkimus - ideasta näyttöön, s. 54-79. Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press / Palmenia, 2008. Palmenia-sarja 50.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Luku oppikirjassa.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Chapter in prescribed textbook.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 11.9.2008 Publications Data Base 11.9.2008