Julkaisu

Reference

Hämeen-Anttila K, Katajavuori N, toim. Yhteiskunnallinen lääketutkimus. Ideasta näyttöön. Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press / Palmenia, 2008. Palmenia-sarja 50. 253 s.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Toimitettu oppikirja.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Edited prescribed textbook.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 11.9.2008 Publications Data Base 11.9.2008