Julkaisu

Reference

Purmonen T, Martikainen J. Talouspäällikön uusi työväline. Impakti 2008:11(4):4-5.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeli ammatill. lehdessä.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Profession-oriented article.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 4.9.2008 Publications Data Base 4.9.2008