Julkaisu

Reference

Saarinen P. Maisema ja mielenterveys. Ajatuksia Kalle Päätälon romaanien mekityksestä mielenterveysongelmien ehkäisyssä. Suomen Lääkärilehti 2008:63(25-26):2353-2356.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Original scientific article.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Department of Psychiatry
    • Pirjo Saarinen

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Department of Psychiatry
    • Pirjo Saarinen

Julkaisutietokanta 29.8.2008 Publications Data Base 29.8.2008