Julkaisu

Reference

Venojärvi M, Aunola S, Puhke R, Marniemi J, Hämäläinen H, Halonen J-P, Lindström J, Rastas M, Hällsten K, Nuutila P, Hänninen O, Atalay M. Exercise training with dietary counselling increases mitochondrial chaperone expression in middle-aged subjects with impaired glucose tolerance. BMC Endocr Disord 2008:8(3).

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Teksti/tiivistelmä: doi:10.1186/1472-6823-8-3

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.

Text/summary: doi:10.1186/1472-6823-8-3


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 17.6.2008 Publications Data Base 17.6.2008