Julkaisu

Reference

Koponen H, Leinonen E. Iäkkään masennus: tunnistaminen ja hoito. Kirjassa: Hartikainen S, Lönnroos E, toim. Geriatria - arvioinnista kuntoutukseen, s. 131-143. Helsinki: Edita, 2008.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Luku ammatillisessa kirjassa.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Chapter in profession-oriented monograph.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Department of Psychiatry
    • Hannu Koponen

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Department of Psychiatry
    • Hannu Koponen

Julkaisutietokanta 22.7.2008 Publications Data Base 22.7.2008