Julkaisu

Reference

Ahonen R. Esipuhe. Julkaisussa: Jarho P, toim. Lääkepäivät. Lääkkeitä myös terveille? 25.-26.4.2008 Kuopio. 2008. Kuopion yliopiston julkaisuja A. Farmaseuttiset tieteet 109.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Luku ammatillisessa kirjassa.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Chapter in profession-oriented monograph.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 11.9.2008 Publications Data Base 11.9.2008