Julkaisu

Reference

Hämeen-Anttila K, Karjalainen K. Lääkekasvatus terveystiedon oppikirjoissa - laadullinen sisällön analyysi (with English summary: Medicine education in school books of health education - qualitative content analysis). Dosis 2008:24(1):53-66.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Original scientific article.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 29.4.2008 Publications Data Base 29.4.2008