Julkaisu

Reference

Rissanen M-L, Kylmä J, Laukkanen E. Descriptions of self-mutilation among Finnish adolescents: A qualitative descriptive inquiry. Issues Ment Health Nurs 2008:29:145-163.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Department of Psychiatry
    • Marja-Liisa Rissanen
    • Eila Laukkanen

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008