Julkaisu

Reference

Kilpinen P. Virtauslaskennan käytännön mahdollisuudet ja ongelmat.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeli ammatill. lehdessä.
Kansallinen.
Kieli: Englanti.

Publication data

Publication type: Profession-oriented article.
National.
In English.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008