Julkaisu

Reference

Heikkinen M-L, Airiola S, Väisänen T, Nykänen H, Räisänen ML, Mäkinen J. Junttiselän kunnostusmahdollisuudet ja -suositukset. In: Heikkinen M-L, Väisänen T, eds. , p. 61-73. Oulu: Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, 2007. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen raportteja 7.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Luku ammatillisessa kirjassa.
Kansallinen.
Kieli: Englanti.

Publication data

Publication type: Chapter in profession-oriented monograph.
National.
In English.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008