Julkaisu

Reference

Keso H, Lehtimäki H, Pietiläinen T. Engaging in reflexive acts. Sharing experiences on reflexivity in empirical qualitative research. Liiketaloudellinen aikakauskirja 2007:55(4):469-490.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Original scientific article.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008