Julkaisu

Reference

Pietiläinen T, Keso H, Huikka K, Lehtimäki H. Tiedon kauppiaat . Asiantuntijat yrittäjinä. WSOY Oppimateriaalit, 2007. 282 s.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Kirjoitettu oppikirja.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Authored prescribed textbook.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008