Julkaisu

Reference

Asikainen V, Pasanen P, Holopainen R. Ilmanvaihtojärjestelmän puhtauden tarkastus . Ilmanvaihdon parannus- ja korjausratkaisut. Rakennustietosäätiö RTS ja LVI-Keskusliitto , 2007. 12 s.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Kirjoitettu ammatillinen kirja.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Authored profession-oriented monograph.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008