Julkaisu

Reference

Sippula O, Jokiniemi J, Puustinen H, Hokkinen J, Yli-Pirilä P. Pienten kaukolämpölaitosten hiukkaspäästöissä suuria eroja. Ilmansuojelu 2007:4:16-20.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeli ammatill. lehdessä.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Profession-oriented article.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008