Julkaisu

Reference

Tanninen H. Tehokkuus ja oikeudenmukaisuus eri hyvinvointivaltiomalleissa. Talous & yhteiskunta 2007:35(4):32-38.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeli ammatill. lehdessä.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Profession-oriented article.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008