Julkaisu

Reference

Huotari N, Levänen K, Pesonen E, Rissanen T. "Tätä ei saa jättää tähän" Kuopion yliopiston TieVie-alumnitoiminta . Julkaisussa: Peurasaari M, toim. Tuhat ja yksi tarinaa - TieVie-verkoston seitsemän vuotta, s. 185-190. Espoo: Suomen virtuaaliyliopisto, 2007. Suomen virtuaaliyliopiston julkaisuja 1.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Luku ammatillisessa kirjassa.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Chapter in profession-oriented monograph.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008