Julkaisu

Reference

Saltevo J, Vanhala M, Kautiainen H, Kumpusalo E, Laakso M. Association of C-reactive protein, interleukin-1 receptor antagonist and adiponectin with the metabolic syndrome. Mediators Inflamm 2007:Article ID 93573.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Teksti/tiivistelmä: doi:10.1155/2007/93573

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.

Text/summary: doi:10.1155/2007/93573


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Department of Medicine
    • Markku Laakso

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008