Julkaisu

Reference

Kumpusalo E. Osuuskunnat toisen polven terveyskeskuksien tukijalaksi. Pääkirjoitus. Suomen Lääkärilehti 2007:62(44):4071.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Pääkirjoitus tiet.lehdessä.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Editorial in scientific journal.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008