Julkaisu

Reference

Laukkanen T, Sinkkonen S, Kivijärvi M, Laukkanen P. Innovation resistance among mature consumers. J Consum Mark 2007:24(7):419-427.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Teksti/tiivistelmä: www.emeraldinsight.com/0736-3761.htm

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.

Text/summary: www.emeraldinsight.com/0736-3761.htm


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008