Julkaisu

Reference

Koponen H. Production of Nitrous Oxide (N2O) and Nitric Oxide (NO) in Boreal Agricultural Soils at Low Temperature. Doctoral dissertation. 2007. Kuopio University Publications C. Natural and Environmental Sciences 222. 91 p.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeliväitöskirja.
Kansallinen.
Kieli: Englanti.
Yliopiston omaa tuotantoa.

Publication data

Publication type: Doctoral dissertation (articles).
National.
In English.
Published by the University.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008