Julkaisu

Reference

Halonen P, Mäntyselkä P, Vehviläinen A, Takala J, Kumpusalo E. Lääkärin ammattitaito on tärkein tekijä, kun asiakas valitsee lääkärin. Suomen Lääkärilehti 2007:62(43):4013-4018.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Original scientific article.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008