Julkaisu

Reference

Penttinen P, Tampio M, Mäki-Paakkanen J, Vähäkangas K, Pelkonen J, Hirvonen MR. DNA damage and p53 in RAW264.7 cells induced by the spores of co-cultivated Streptomyces californicus and Stachybotrys chartarum. Toxicology 2007:235:92-102.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Teksti/tiivistelmä: doi: 10.1016/j.tox.2007.03.005

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.

Text/summary: doi: 10.1016/j.tox.2007.03.005


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Department of Clinical Microbiology
    • Jukka Pelkonen

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008