Julkaisu

Reference

Rassaei L, Sillanpää M, Marken F. Carbon nanofiber - polystyrene composite electrodes for electroanalytical processes. In: Xiang H et al, eds. Proceedings of the eight Finnish conference of environmental sciences , Mikkeli, May 10-11, 2007, p. 326-329. Kuopio: Finnish Society for Envoronmental Sciences, 2007. Vol. 19.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeli konferenssijulkaisussa.
Kansallinen.
Kieli: Englanti.

Teksti/tiivistelmä: sama kuin 200700798

Publication data

Publication type: Paper in proceedings, extended abstracts.
National.
In English.

Text/summary: sama kuin 200700798


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008