Julkaisu

Reference

Tainio M, Tuomisto JT, Hänninen O, Ruuskanen J, Jantunen MJ, Pekkanen J. Parameter and model uncertainty in a life-table model for fine particles (PM 2.5): a statistical modeling study. Environ Health [Online] 2007:6(24):13 s.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Teksti/tiivistelmä: http://www.ehjournal.net/content/6/24

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.

Text/summary: http://www.ehjournal.net/content/6/24


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008