Julkaisu

Reference

Björk E. Lintujen äänien kuuluvuusmatkat. Kirjassa: Tikander M, toim. Akustiikkapäivät 2007, Espoo, 27.-28.9.2007, s. 100-105. Akustinen Seura, 2007.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeli konferenssijulkaisussa.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Paper in proceedings, extended abstracts.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008