Julkaisu

Reference

Puttonen K, Mäkinen M, Pasanen P, Korpi A. Ftalaattien määritys - uuttoparametrien optimointi. Julkaisussa: Säteri J, Backman H, toim. Sisäilmastoseminaari 2007, Dipoli, Espoo, 14.3.2007, s. 181-186. Sisäilmayhdistys, 2007. SIY Raportti 25.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeli konferenssijulkaisussa.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Paper in proceedings, extended abstracts.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008