Julkaisu

Reference

Aira M. Kesäomaisten tarkistuskäyntien sijaan vanhuksillekin säännölliset terveystarkastukset. Pääkirjoitus. Suomen Lääkärilehti 2007:62(35):3023.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Pääkirjoitus tiet.lehdessä.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Editorial in scientific journal.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008