Julkaisu

Reference

Aira M. Ikääntyminen, alkoholi ja lääkkeet - riskialtis yhdistelmä. Kirjassa: Alanko A& Haarni I, toim. Ikääntyminen ja alkoholi, s. 37-42. Helsinki: Sininauhaliitto, 2007.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Luku ammatillisessa kirjassa.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Chapter in profession-oriented monograph.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008