Julkaisu

Reference

Tanninen H, Tuomala M. Tuloerot ja makrotaloustiede. Julkaisussa: Heinonen V, Jäntti M, Vartiainen J, toim. Kansantaloustiede, talouspolitiikka ja hyvinvointivaltio - juhlakirja Jukka Pekkarisen kunniaksi, s. 159-169. Helsinki: Palkansaajien tutkimuslaitos, 2007. Raportteja / Palkansaajien tutkimuslaitos 11.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Luku tiet. kirjassa/sarjaj:ssa.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Chapter in monograph/series.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008