Julkaisu

Reference

Niskanen J, Niskanen M. Yritysrahoitus. 5. uud. p. Helsinki: Edita , 2007. 449 s.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Kirjoitettu ammatillinen kirja.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Authored profession-oriented monograph.
National.
In Finnish.


Tekijšt

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008