Julkaisu

Reference

Tuunanen M, Koiranen M. Franchising liiketoiminnan kasvustrategiana. Kirjassa: Laukkanen M, toim. Kasvuyritys, s. 230-241. Helsinki: Talentum, 2007.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Luku ammatillisessa kirjassa.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Chapter in profession-oriented monograph.
National.
In Finnish.


Tekijšt

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008