Julkaisu

Reference

Laukkanen M. Kasvuyritys. Helsinki: Talentum , 2007. 435 s.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Toimitettu ammatillinen kirja.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Edited profession-oriented monograph.
National.
In Finnish.


Tekijšt

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008