Julkaisu

Reference

Eriksson P. Naisten yritysten kasvu ja sen johtaminen. Neljä kertomusta ohjelmistoliiketoiminnasta. Julkaisussa: Halinen A, Hurmerinta-Peltomäki L, toim. Markkinointitieteen näköalapaikalla. Professori Helena Mäkinen, s. 197-219. Turku: [Turun kauppakorkeakoulu], 2007. Turun kauppakorkeakoulun julkaisuja Sarja C. Vol. 1.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Luku tiet. kirjassa/sarjaj:ssa.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Chapter in monograph/series.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008