Julkaisu

Reference

Komulainen P, Lakka TA, Kivipelto M, Hassinen M, Penttilä IM, Helkala E-L, Gylling H, Nissinen A, Rauramaa R. Serum high sensitivity C-reactive protein and cognitive function in elderly women. Age Ageing 2007:36:443-448.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Teksti/tiivistelmä: doi:10.109/ageing/afm05 I

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.

Text/summary: doi:10.109/ageing/afm05 I


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Department of Clinical Chemistry
    • Ilkka Penttilä
  • Department of Medicine
    • Helena Gylling
  • Department of Clinical Physiology and Nuclear Medicine
    • Rainer Rauramaa

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008