Julkaisu

Reference

Hartikainen S. Iäkkäiden lääkehoidon haasteet - ikääntymismuutokset, lääkehaitat ja lääkityksen arviointi. Dosis 2007:23(1):13-18.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Katsausartikkeli tiet.lehdessä.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Review article, minireview.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008