Julkaisu

Reference

Tanninen H. Vaalit, uudelleenjako ja taloudellinen kasvu. Kansantaloudellinen aikakauskirja 2007:103(1):44-57.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Original scientific article.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008