Julkaisu

Reference

Ensio A, Ryynänen O-P, toim. Akuutin sydänpotilaan hoitoketjun arvioinnin kaksi näkökulmaa. Intergrated Care Pathway of Coronary Heart Disease Patients - Two Aspects of Evaluation. 2007. Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet 141. 157 s.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Toimitettu tiet. kirja.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.
Yliopiston omaa tuotantoa.

Publication data

Publication type: Edited scientific monograph.
National.
In Finnish.
Published by the University.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008