Julkaisu

Reference

Vehviläinen A, Valkonen O, Takala JK, Kumpusalo E. Terveyskeskusten toimivuus on parantunut kansallisen terveyshankkeen aikana. Suomen Lääkärilehti 2007:62(11):1157-1161.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Original scientific article.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008