Julkaisu

Reference

Soini E, Keränen J, Ryynänen O-P, Keränen U. Leikkaukseen kotoa (LEIKO) -toimintamalli on hyödyllinen - Tapahtumaperusteinen kustannus-utiliteetti-, kustannus-vaikuttavuus- ja riskihyötyanalyysi. Julkaisussa: Klavus J, toim. Terveystaloustiede 2007, Helsinki, 2.2.2007, s. 36-42. Helsinki: 2007. Stakes, Työpapereita 2.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeli konferenssijulkaisussa.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Paper in proceedings, extended abstracts.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008