Julkaisu

Reference

Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin ja, Suomen Neurologinen Yhdistys ry:n asettama työryhmä. Aivoinfarkti. Käypä-hoito -suositus. Duodecim 2006:122(22):2770-2790.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansallinen.
Kieli: Englanti.

Publication data

Publication type: Original scientific article.
National.
In English.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Department of Neurology
    • Juhani Sivenius

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008