Julkaisu

Reference

Nagy L, Ishii K, Karatas A, Shen H, Vajda J, Niemelä M, Jääskeläinen J, Hernesniemi J, Toth S. Water dissection technique of Toth for opening neurosugicalcleavage planes. Surg Neurol 2006:65:38-41.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Department of Neurosurgery
    • Juha Jääskeläinen
    • Juha Hernesniemi

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Department of Neurosurgery
    • Juha Jääskeläinen

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008