Julkaisu

Reference

Kälviäinen R, Mervaala E. Epilepsiapotilaan tutkiminen. Kirjassa: Kunnamo I, Alenius H, Hermanson E, Jousimaa J, Teikari M, Varonen H, toim. Lääkärin käsikirja 2006. 8. uud. p., s. 1264-1265. Helsinki: Duodecim, 2006.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Luku ammatillisessa kirjassa.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Chapter in profession-oriented monograph.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Department of Neurology
    • Reetta Kälviäinen
  • Department of Clinical Neurophysiology
    • Esa Mervaala

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008