Julkaisu

Reference

Honkanen R. Towards Optical Communication in Parallel Computing. Doctoral dissertation. 2006. Kuopio University publications H. Business and Information Technology 4. 81 s., liitt.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeliväitöskirja.
Kansallinen.
Kieli: Englanti.
Yliopiston omaa tuotantoa.

Publication data

Publication type: Doctoral dissertation (articles).
National.
In English.
Published by the University.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Department of Computer Science
    • Risto Honkanen

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008