Julkaisu

Reference

Ylä-Herttuala S, Salo M. Periytyvien tautien hoito. Kirjassa: Aula P, Kääriäinen H, Palotie A, toim. Perinnöllisyyslääketiede. 3. uud. p., s. 317-328. Helsinki: Duodecim, 2006.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Luku tiet. kirjassa/sarjaj:ssa.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Chapter in monograph/series.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Department of Biotechnology and Molecular Medicine
    • Seppo Ylä-Herttuala

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Department of Medicine
    • Seppo Ylä-Herttuala

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008